Wanted *dead or alive* - przykładowy plan zajęć dla klasy 7

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Prowadzący: Marta Stępniak
Data: 12.10.2018
Klasa: 7
Poziom: A2/A2+ (pre-intermidiate)
Wiek uczniów: 13 lat
Liczba uczniów: 12
Czas zajęć: 45 minut

CELE OGÓLNE:
kształtowanie sprawności mówienia
kształtowanie sprawności poprawnej wymowy
kształtowanie sprawności pisania
poszerzenie zasobu słownictwa
poszerzenie wiedzy o nowe zagadnienia gramatyczne i powtórzenie poznanych wcześniej
wspieranie interakcji między uczniami
CELE OPERACYJNE:
uczeń poznaje nowe słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym
uczeń poznaje nowe struktury gramatyczne (not) as…as/than
uczeń powtarza stopniowanie przymiotników
uczeń pracuje nad poprawną wymową stopniowanych przymiotników
uczeń współpracuje z różnymi partnerami podczas zajęć
uczeń korzysta z nowych technologii podczas zajęć
uczeń powtarza opis zdjęcia
CELE ROZWOJOWE PROWADZĄCEGO:
podawanie dokładnych instrukcji do zadań
praca nad dyscypliną w klasie
nie przechodzenie bez potrzeby na język polski
TEMAT LEKCJI: Look at me!
POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, marker, komputer, projektor, prezentacja multimedialna, telefon, dostęp do Internetu, zdjęcia sławnych osób, stoper, Załączniki 1-6


FAZY LEKCJI
PLANOWANY CZAS
CZYNNOŚCI UCZNIA
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
RODZAJ INTERAKCJI
POMOCE DYDAKTYCZNE
Faza organizacyjna
5 min.
Uczniowie przygotowują się do zajęć.
Nauczyciel sprawdza obecność, podaje temat, cele, sprawdza zadanie domowe.


Faza wstępna
5 min.
Gra Find someone who…  (Załącznik 1)- uczniowie chodzą po klasie i szukają osoby, która ma np. niebieskie oczy.
Nauczyciel uprzednio przygotowuje zadanie. Przypomina uczniom jak tworzyć i odpowiadać na pytania z czasownikiem HAVE(Have you got blue eyes?/ Have you got red hair?). Podaje przykład i zapisuje go na tablicy. Rozdaje zadanie.
Praca w grupie
          Find someone who – zadanie
         Tablica
         Marker
Faza zasadnicza
(realizacyjna)
5 min.
4 min.
3 min.4 min.
3 min.
3 min.5 min.


3 min.
Uczniowie robią notatki.


Uczniowie grają w memory, aby utrwalić nowo poznane słownictwo


Uczniowie losują zdjęcia znanych osób i siadają razem. Każdy uczeń wybiera jedną osobę z klasy i ją opisuje używając nowego słownictwa. Zadaniem drugiej osoby jest zgadnięcie o kim mowa.
Uczniowie robią notatki.


Uczniowie rapują stopniowanie przymiotników.
Utrwalają prawidłową wymowę.
Uczniowie rozwiązują zadanie gramatyczne (Załącznik 3)Uczniowie w parach grają w grę Bombs,guns and angels. Utrwalają struktury gramatyczne i słownictwo.

Uczniowie robią sobie zdjęcia za pomocą telefonu używając aplikacji Snapchat. Wybierają sobie filtr.
Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane z wyglądem. Używa prezentacji multimedialnej. Używa zdjęć celebrytów/piłkarzy/ piosenkarzy aby zaprezentować daną cechę. Np. Ed Sheraan – red hair.
 Nauczyciel dzieli uczniów na 3 osobowe grupy i rozdaje Memory. Podczas gry monitoruje uczniów. Poprawia wymowę.
Nauczyciel dzieli uczniów w pary za pomocą zdjęć znanych osób. Osoby, które wylosowały to samo zdjęcie są ze sobą w parze.
Nauczyciel wyświetla slajd z zadaniem.

Nauczyciel utrwala
stopniowanie przymiotników. Wyświetla przykłady na prezentacji multimedialnej. Wprowadza struktury (not)as…as/than.


Nauczyciel wyświetla tekst rapu i używa nagrania z YouTube. Nauczyciel rapuje razem z nimi. (Załącznik 4) *
Nauczyciel wyświetla zadanie na slajdzie. Monitoruje klasę. Sprawdza zadanie.
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy, tłumaczy zasady gry i dopiero rozdaje materiały. Podczas gry monitoruje uczniów. (Załącznik 5)

Nauczyciel pozwala uczniom skorzystać ze swojego telefonu, aby zrobili sobie zdjęcia z odpowiednim filtrem z aplikacji Snapchat.
(Załącznik 6)
Nauczyciel pokazuje przykładowy opis zdjęcia.
Praca indywidualna


Praca w grupiePraca w parach


Praca indywiduanlna


Praca w grupiePraca indywidualna

Praca w grupach

        komputer
        projektor
         prezentacja multimedialna          Memory
        Zdjęcia znanych osób
      Głośniki
       dostęp do Internetu
        Bombs, guns, and angels
         Telefon
Faza podsumowująca
5 min.
Uczniowie zapisują zadanie domowe. W zeszycie dokańczają zdanie Today, I have learnt… Grają w Gorącego Ziemniaka. Pakują się.
Nauczyciel zadaje zadanie domowe opisane w Załączniku  Aby zajęcia zakończyły się pozytywnym elementem gra z uczniami w grę Gorący Ziemniak (Załącznik 2)
Praca w grupie, praca indywidualna
·        stoper


Gdyby zajęcia skończyły się wcześniej niż planowałam – uczniowie zaczęliby tworzyć swoje projekty z zadania domowego.


Mam nadzieję, że komuś się przyda albo coś Was tutaj zainspiruje ;)
Pozdrawiam,
m.

Komentarze

Popularne posty